Pytanie do astronoma

Najnowsze pytania i odpowiedzi

Jakie jest prawdopodobieństwo że życie na Ziemi powstało dzięki uderzeniu w nią jednego z meteorytów, który przybył z innej galaktyki zaraz po powstaniu Ziemi i miał w sobie jakieś formy życia, które przez miliardy lat rozwijało się do chwili obecnej? Można by było powiedzieć, że możemy pochodzić z innej galaktyki.

Drugie pytanie to: skąd tyle wody jest na Ziemi (oceany, morza)?

Tomasz, luty 2015

Błędne skojarzenia, teorie, mity

Błędne skojarzenia, teorie, mity

Czy ciemna strona Księżyca jest ciemna?

Ciemna strona Księżyca to sformułowanie, które utrwaliło się dzięki znanej płycie z 1973 roku: "The dark side of the Moon" (Ciemna strona Księżyca) grupy muzycznej The Pink Floyd.

Poszukuję algorytmów obliczenia polożenia planet, Księżyca, itp.

Algorytmy takie opisywał w ,,Uranii'' (roczniki 84 i 85) Tomasz Kwast (w oparciu o słynną książkę J. Meeusa ,,Astronomical Formulae for Calculators'').

Jak policzyć rozmiary kątowe obrazu, który otrzymam po zrobieniu zdjęcia teleskopem w ognisku zwierciadła głównego?

Jeśli ogniskowa zwierciadła głównego wynosi 1800 mm, a w ognisku umieścimy kliszę małoobrazkową o rozmiarach 36x24 mm, to wówczas połowa dłuższego wymiaru kliszy (czyli 18mm ) ,,wytnie'' z wiązki kąt alpha=(18/1800), alpha=0.o57.

Strony